bertmollema Cloudschool Profile Image

Bert Mollema

Gelderland, Netherlands

Doel van deze lessen is dat je weet wat de volgende woordsoorten zijn en hoe je ze kunt herkennen in de zin.  Werkwoorden Lidwoorden Zelfstandige naamwoorden Bijvoeglijke naamwoorden Telwoorden Voorzetsels, bijwoorden en voegwoorden Voornaamwoorden
Je kunt de juiste strategie toepassen om een tekst goed te lezen. Je kunt uit een tekst onderwerp, hoofdgedachte en doel van de tekst halen. Je herkent het publiek en de bron van de tekst.
Doel van deze lessen is dat je uit de zin het volgend kunt benoemen: Persoonsvorm, gezegde en onderwerp Lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling (tijd, plaats en reden).
je (her)kent de verschillende soorten drogredenen.
Doel is dat je zichtbaar maakt wat je van een leesboek hebt geleerd en hoe je dit hebt ervaren. De verwerkingsvorm kies je zelf.
Je weet hoe je in goede samenwerking met anderen een kwalitatief goed tijdschrift in elkaar kunt zetten.
Het doel van deze lessen is dat je weet hoe je een zakelijke brief opstelt en leert om oplossingen te bereiken voor probleemsituaties waar je mee te maken hebt.
Samen lessen ontwerpen is de beste manier om als docenten van elkaars overtuigingen en kennis over onderwijs te leren. Lessen ontwerpen waar ‘formatieve evaluatie’ een belangrijk bestandsdeel is vergen denkwerk, doe dat daarom zo veel mogelijk samen. Binnen leerKRACHT hebben we een simpel A4-tje ontwikkeld waarmee je zulke lessen kunt ontwerpen. Het formulier helpt je na te denken over: Wat is het lesdoel? Waar staan de leerlingen aan het begin van de les t.o.v. dat doel? Wat ga je doen... om dat doel te halen? En hoe kun je gedurende de les controleren of je goed op weg bent? Is het gelukt? Wat kun je doen aan het einde van de les om te controleren of je doel gehaald hebt? En wat doe je met die informatie? Probeer het maar eens uit. Wij zijn continu aan het leren. We zijn enorm benieuwd naar je ervaringen en je feedback hoe het beter kan.  Show More
WordPress is een persoonlijk publicatie platform gericht op schoonheid, webstandaarden en gebruiksgemak. WordPress is van onschatbare waarde en dat geheel gratis.
Bij Nederlands heb je zelf invloed op aan welk doel je wilt werken en hoe je dat doel wil bereiken. Je hebt invloed op welk onderdeel je wilt dat een opdracht meetelt.
Doel van deze opdracht is dat je leert een goede instructie te schrijven.
Feedback geven en ontvangen
Verbeter hier de gekozen onderdelen van je CITO toets van eind klas 2.
De basisregels van onze taal (spelling en grammatica)
1. Onderzoeken waar je eigen straatnaam vandaan komt. 2. Ontdekken wat de geschiedenis is van de totstandkoming straatnamen van je wijk 3. Onderzoeken en verklaren waar de naam van je woonplaats vandaan komt. 4. Ontdekken wat hoe de straatbenaming in je eigen woonplaats eruit ziet.
Je leert hoe je een goed interview houdt.